برپایه تجربه و دانش تکنیکی برآمده از پروژه های گوناگون، این شرکت قادر به فراهم آوردن خدمات، قطعات و تجهیزات مورد نیاز هر نوع پروژه ای در زمانی اندک است. همچنین توان به اجرا درآوردن دانش وسیع خود در زمینه مدیریت پروژه های گوناگون در محیط های کاری متفاوت از بارزترین نقاط قدرت این شرکت است که تضمین کیفیت و برآورد نیازهای تکنیکی با پایش همزمان پروژه و اجرای اصول مدیریت پروژه با در نظر گرفتن بودجه هر بخش را ممکن می کند. از جمله دیگر توانایی های ما ایجاد بستری مناسب برای پروژه های مختلف اکتشافی شما در سراسر ایران هنگامی که هنوز در مرحله مطالعاتی قرار دارید تا با اشراف به تمام پیش نیازهای آینده پروژه های اکتشافی خود در پیش بینی و تامین به موقع مایحتاج، نیازها و پیش نیازها در زمان مناسب تواناتر باشید.

مشتریان کاوش گستران پیشرو پارس در حوزه های مختلف بر پایه پیشینه درخشان مدیران و موسسان این شرکت از خدمات موثر و کارآمد این شرکت بهره خواهند جست. بینش شرکت مبتنی بر آموزش نیروهای داخلی، کارآفرینی در پروژه های نیروگاهی، تولیدی، صنعتی و اکتشافی بزرگ با تکیه بر توانایی، استعداد و نوآوری نیروهای جوان بوده است.

 

خدمات اصلی ما به شرح زير دسته بندی می شوند:

 

1- طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سامانه های ایمنی و ابزار و دستگاه های اندازه گیری.

2- مشاوره، مهندسی، پایش و مدیریت پروژه های گوناگون.

3- خريد و تامين تجهيزات و قطعات داخلی و خارجی برای صنایع بزرگ و کوچک.

4- تامین قطعات، دستگاه ها، تجهیزات و ابزار منحصر به فرد صنایع و پروژه های مختلف.

5- ارایه خدمات کليه پروژه های اکتشافی و زمين شناسی در حوزه های گوناگون.

 

 توضیح بیشتر خدمات ما در بالا را از اینجا پیگیری کنید.