اين شرکت قادر است که علاوه بر تامین قطعات، بسیاری از تجهيزات، مواد و دستگاه های مورد نياز در پروژه های گوناگون و واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ از جمله مواد و مصالح انواع پروژه های اکتشافی و ساختمانی، توسعه و بهسازی، طرح های عمرانی، صنايع نيروگاهی، کارخانجات تولیدی و زيربنايی، ملزومات ایمنی و اطفا حریق را در کوتاه ترين زمان ممکن با کمترين هزينه تهيه و بر اساس شرايط محلی هر پروژه با توجه به نياز خريداران تهیه نماید.

به طور کلی خدمات بالا به شرح زیر دسته بندی می شوند:

 

1- تامین قطعات، نصب، بهسازی و راه اندازی سامانه های اندازه گیری، ابزار دقیق، آزمایشگاهی و ...

2- طراحی، تامین قطعات و لوازم، نصب و راه اندازی سامانه های شناسایی و آتش نشانی .

3- کالیبراسیون، بهسازی و به روز نمودن دستگاه های اندازه گیری و سامانه های شناسایی آتش و دود.

4- بررسی، مشاوره و طراحی مهندسی سامانه های اندازه گیری و دستگاه های تست مولدها و موتورها.

5- بررسی، جانمایی و تامین تجهیزات و قطعات مورد استفاده در پروژه های اکتشافی.