سوابق درخشان موسسان شرکت کاوش گستران پيشروپارس و نتايج پروژه های گوناگونی که توسط مديران اين شرکت رهبری شده است و به نتيجه رسيده است خود مويد توانايی اين شرکت در به ثمر رساندن پروژه های گوناگون از جمله پروژه های مگنتوتلوريک است. اين فعاليت ها شامل بازه وسيعی از فعاليت های بزرگ و کوچک پروژه بوده و دربرگيرنده کليه فعاليت های آن است. از "الف" تا "يای" آن از زمان گشايش مناقصه تا تهيه پيشنهادهای فنی و قيمت، پيگيری مراحل قانونی و رسمی، آماده سازی و تجهيز کمپ، پشتيبانی فنی و عملياتی، خريد تجهيزات و مواد مورد نياز، استخدام متخصصين و افراد بومی، حمل و نقل و مديريت پروژه تا تاييد نهايی پروژه از سوی کارفرما، همچنين تکميل گزارش های نهايی و جمع آوری کمپ ها را می توان از آن جمله برشمرد.

 

سوابق حضور موسسان این شرکت در پروژه های مگنتوتلوريک شامل پروژه بلوک منیر، پروژه کپه داغ غربی و یاسوج-لردگان است.

 

در حال حاضر این شرکت 2 دستگاه الکترومغناطیس در بازه زمانی (TDEM) مدل WTEM-1Q-GPS که دستگاهی پیشرفته بوده و قابلیت داده برداری با تمام توابع مورد نیاز برای داده برداری به روش الکترومغناطیس را داراست در اختیار دارد. از مشخصه های بارز این دستگاه ها، قابل اطمینان بودن، مقاوم در برابر فرکانس های مزاحم (حاصل از طبیعت و یا صنایع تولید کننده فرکانس های 50 و 60 هرتز)، سبکی، قابل حمل بودن و مصرف پایین انرژی است. کارآیی این مدل دستگاه ها در پروژه های گوناگون به اثبات رسیده است.

اين دستگاه با پيکربندی منعطف و از پيش تعيين شده می تواند در مناطق گوناگون با خواص زمين شناسی متفاوت از سد مشکلات بگذرد. برخی از اين ويژگی ها عبارتند از: نقشه برداری به روش استريو، جستجوی معادن عمقی و سطحی که برای جستجوی معادن آهن، زغالسنگ، منابع گاز و نفت، ژيومتری، آب های زيرزمينی و نقشه برداری مهندسی زمين شناسی کارآمد است. همچنين در روش اکتشافی چيدمان آرايه های الکترومغناطيس نيز برای رهايی از تاثيرات سطحی هنگام پردازش داده ها روش کارآمد و موثری است.