کارشناسان ما آماده ارایه مشاوره و راهکارهای اجرایی دقیق در زمینه طراحی و ساخت سامانه های شناسایی و اطفا حریق، دود، گازهای سمی و کشنده مورد استفاده در صنایع و نیروگاه ها بوده و می توانند بهترین گزینه را در کمترین زمان ممکن به متقاضیان ارایه و علاوه بر طراحی، تامین و نظارت نصب و راه اندازی نمایند.